I oktober månad fick Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i uppdrag av riksdagens talman att, som det kallas, “sondera en regeringsbildning”. Kristersson har fått 2 veckor på sig.

Sveriges nuvarande statsminister Stefan Löfven har uttalat att talmannens uppdrag är logiskt men har samtidigt varit tydlig med att socialdemokraterna inte kommer att agera stödparti åt en borgerlig fyrpartiregering.

Enligt talmannen ska partiledarna kallas till nya samtal, men det sker först när Kristersson anser sonderingen vara klar. Många och långa möten har hållits inför moderatledarens möte med talmannen, inte minst inom alliansen. Mötet mellan Kristersson och talmannen Andreas Norlén sker den 9 oktober klockan 15.00.

Så här har landet styrts de senaste fyra åren

Statsminister: Stefan Löfven (S)

Vice statsminister: Isabella Lövin (MP)

Utrikesminister: Margot Wallström (S)

Handels- och EU-minister: Ann Linde (S)

Energiminister: Ibrahim Baylan (S)

Arbetsmarknadsminister: Ylva Johansson (S)

Finansminister: Magdalena Andersson (S)

Civilminister: Ardalan Shekarabi (S)

Försvarsminister: Peter Hultqvist (S)

Justitieminister- och inrikesminister: Morgan Johansson (S)

Migrationsminister: Heléne Fritzon (S)

Kultur- och demokratiminister: Alice Bah Kuhnke (MP)

Miljöminister: Karolina Skog (MP)

Närings- och innovationsminister: Mikael Damberg (S)

Infrastrukturminister: Tomas Eneroth (S)

Landsbygdsminister: Sven-Erik Bucht (S)

Bostads- och digitaliseringsminister: Peter Eriksson (MP)

Socialminister: Annika Strandhäll (S)

Barn, – äldre, – och jämställdhetsminister: Lena Hallengren (S)

Utbildningsminister: Gustav Fridolin (MP)

Högre utbildnings- och forskningsminister: Helene Hellmark Knutsson (S)

Gymnasie- och kunskapslyftsminister: Anna Ekström (S)

Miljöminister: Karolina Maria Skog (MP)

Finansmarknads-, konsument- och biträdande finansminister: Per Bolund (MP)

Stor oenighet bland landets partier

Centerpartiets Annie Lööf har proklamerat att hon och hennes parti önskar bilda en alliansregering som är förankrad över blockgränserna. Om alliansen nått fram med det budskapet är ännu oklart, men Lööf menar att även Socialdemokraterna borde se det ökade behovet av att samarbeta.

Vänsterpartiet har under hela den här processen betonat att man gick till val på frågor som rör humanism och att man vill frångå den strama migrationspolitik som på senare tid införts av nuvarande regering. Från Miljöpartiets håll har man också betonat vikten av familjers/människors rätt till återförening samt att sjuka och utsatta människor bör få möjlighet att stanna kvar i Sverige, så länge de har en stark anknytning hit.

Samtidigt har alliansens ledare varit oense i olika migrationsfrågor, särskilt i frågan om att förlänga nuvarande regler samt om framtida migrationspolitiska frågor. När det gäller den specifika frågan om rätten till återförening har oenigheten varit ännu större då Moderaterna har sagt att de vill se ytterligare skärpningar medan Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna vill återinföra möjligheten för familjer att återförenas samt göra det enklare för dem att få uppehållstillstånd i Sverige.

Framtiden oviss

Inte något parti har hittills visat intresse för att samarbeta med Sverigedemokraterna trots att de i senaste valet blev Sveriges tredje största parti. Dock är det flera av partiernas ledare som öppnat för någon form av blocköverskridande samarbete. Än så länge hålls Sverigedemokraterna utanför.

Ulf Kristersson har varit tydlig med att Alliansen som största block är det logiska valet för att bilda regering, men hur han ska få till en sådan är ännu oklart. Kanske får svenska folket klarhet i den frågan efter Kristerssons möte med talmannen den 9 oktober.