På Lindholmen i Göteborg ligger “The Game Incubator”, som drivs och ägs av företaget Gothia Innovation AB. Företaget är mest känt för sin inkubatorverksamhet, som har hjälpt inte mindre än tjugotvå nya spelbolag att etablera sig i Göteborg de senaste åren.

Det här gör en inkubator

En inkubator (alt. företagskuvös) har som syfte att underlätta och främja tillväxt och lönsamhet för nystartade företag. En eventuell inkubators främsta uppgift är att erbjuda professionell rådgivning och/eller coachning i kombination med diverse stödtjänster (lokaler, nätverk, telefoni mm).

Målet är att skapa lönsamma, hållbara företag samt att höja ambitionsnivån för företagens tillväxt. Det finns både privata och offentligt ägda inkubatorer i Sverige, många med anknytning till universitet och forskning. Gothia Innovation AB bedriver sedan flera år inkubatorverksamhet i Skövde, och numer alltså även i Göteborg Svenska spelnyheter, mycket tack vare saamarbetet med Lindholmen Science Park.

Så här påverkas marknaden

Projektet ger nya spelbolag möjlighet att etablera sig och att växa samtidigt som man erbjuds både coachning, rådgivning och hjälp med att skapa nya kontakter och bygga ut sitt nätverk. Det är en unik möjlighet för alla nya spelbolag som vill ha en chans, vilket möjliggörs genom god samverkan mellan de båda företagen Gothia Innovation och Lindholmen Science Park samt Västra Götalandsregionen (VGR).

Projektet stärker inte bara spelföretagens position på den nationella marknaden utan det stärker också Sveriges position inom spelbranschen internationellt. Man har till och med blivit prisade av EU-kommissionen för sitt engagemang och arbete för hållbart företagande och entreprenörskap.

Projektet gynnar inte enbart det egna företaget, utan näringslivet och arbetsmarknaden i stort, då man sysselsätter över 800 medarbetare. Alla dessa människor arbetar dels i det egna företaget, dels med olika samverkansprojekt, workshops, kundevenemang etcetera. Lindholmen Science Park beräknar att omkring 25 000 besökare besöker och/eller deltar i projektets olika events årligen.

Om Lindholmen Science Park

I januari 2018 firade The Game Incubator ettårsjubileum i Göteborg. Det firades genom ett Öppet hus på Lindholmen, där besökarna fick möjlighet att spela, diskutera spelutveckling, delta i föreläsningar med mera. Bland föreläsarna fanns bland annat forskaren Erik Rosén från företaget Autoliv samt tv-spelutvecklaren Zoinks vd, Klaus Lyngeled.

I oktober 2018 tillsattes en ny vd för Lindholmen Science Park. Han heter Tord Hermansson och kommer närmast från Volvo Cars i Torslanda, där han var ansvarig för extern forskningssamverkan. Hermansson har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med olika projekt vid Lindholmen Science Park, exempelvis SAFER och Drive Sweden. Nu blir hans främsta mål att stärka den svenska innovationskraften.

Tidigare vd:n Niklas Wahlberg gick i våras vidare till nya uppdrag inom Volvokoncernen, och fram tills dess att Hermansson tillträdde som ny vd innehades posten tillfälligt av vice vd Maria Fuxborg (tidigare Hedlund).

Evenemang 2018

  • I september var det dags för Cyber Security på Science Park. Syftet var att sprida/öka kunskapen om säkerhet på nätet, både för privatpersoner och företag.
  • I maj månad hölls Lindholmens Software Development Day, där diskussioner fördes om framtidens mjukvara och hur denna kan komma att se ut. Evenemanget återkommer i oktober 2019.
  • I april arrangerades familjeaktiviteter i parken under Göteborgs Vetenskapsfestival, med möjlighet att titta på, prata om och prova framtidens digitala teknik; robotar, virtuell verklighet, smarta fabriker med mera.