På Lindholmen i Göteborg ligger “The Game Incubator”, som drivs och ägs av företaget Gothia Innovation AB. Företaget är mest känt för sin inkubatorverksamhet, som har hjälpt inte mindre än tjugotvå nya spelbolag att etablera sig i Göteborg de senaste åren.

En inkubators rollfigur

En inkubator (alt. företagskuvös) har som syfte att underlätta och främja tillväxt och lönsamhet för nystartade företag. Dess främsta uppgift är att erbjuda professionell rådgivning och/eller coachning i kombination med diverse stödtjänster (lokaler, nätverk, telefoni mm).

Målet är att skapa lönsamma, hållbara företag samt att höja ambitionsnivån för företagens tillväxt. Det finns både privata och offentligt ägda inkubatorer i Sverige, många med anknytning till universitet och forskning. Gothia Innovation AB bedriver sedan flera år inkubatorverksamhet i Skövde, och numera alltså även i Göteborg, mycket tack vare samarbetet med Lindholmen Science Park.

Så påverkas marknaden

Projektet ger nya spelbolag möjlighet att etablera sig och att växa samtidigt som man erbjuds både coachning, rådgivning och hjälp med att skapa nya kontakter och bygga ut sitt nätverk. Det är en unik möjlighet för alla nya spelbolag som vill ha en chans, vilket möjliggörs genom god samverkan mellan de båda företagen Gothia Innovation och Lindholmen Science Park, samt Västra Götalandsregionen (VGR).

Projektet stärker inte bara spelföretagens position på den nationella marknaden utan det stärker också Sveriges position inom spelbranschen internationellt. Man har till och med blivit prisade av EU-kommissionen för sitt engagemang och arbete för hållbart företagande och entreprenörskap. I en tid då svenska spelutvecklare och skandinaviska teman har satt Sverige på kartan, har både spelutbud och nyfikenhet på gambling och betting blivit heta snackisar i såväl press som i vanliga hem. Allehanda svenska spelnyheter sprider sig som en löpeld och många spelbolag integreras till och med i andra event där de agerar sponsorer och samarbetspartners. Med företag som Gothia Innovation AB boostas både stora och små spelverksamheter och skapar på så vis många nya möjligheter.

Det här projektet gynnar inte enbart det egna företaget, utan näringslivet och arbetsmarknaden i stort, då man sysselsätter över 800 medarbetare. Alla dessa människor arbetar dels i det egna företaget, dels med olika samverkansprojekt, workshops, kundevenemang etcetera. Lindholmen Science Park beräknar att omkring 25 000 besökare besöker och/eller deltar i projektets olika events årligen.

Mångfald ska utveckla spelbranschen

Ett annat syfte som Gothia Innovation AB har genom att introducera “The Game Incubator”, är att skapa en rikare mångfald inom den svenska spelbranschen, nu när den äntligen är öppen och monopolet har slopats. Med mångfald menas att man vill att fler kvinnor ska få chans att ta del av och intressera sig för spel och betting, samtidigt som personer med utländsk bakgrund och funktionshindrade också ska få möjlighet att dela med sig av sin kultur, sina idéer och erfarenhet inom det här området.

Med det sagt, ser “The game Incubator” företrädesvis till att försöka pusha oliktänkande entreprenörer och utveckla deras förmågor att ta ett kliv framåt. Man hoppas således att nya typer av spelbolag ska se dagens ljus och att stämpeln som säger att det bara är vissa målgrupper som låter sig fångas av casinospel, förhoppningsvis suddas ut.