Det kommer ständigt nya förordningar och lagar om förbättrad och ökad dokumentation, kvalitetsredovisning och ökade kunskapskrav när det gäller den svenska skolverksamheten. I takt med att kraven uppifrån ökar, ökar även efterfrågan på information ifrån vårdnadshavarnas håll.

Helhetslösning för skolans verksamhetsområde

Med hjälp av systemet SchoolSoft går det att effektivisera verksamheten samt att öka tillgängligheten och transparensen för såväl elever som föräldrar och skolpersonal. SchoolSoft är ett system som är skapat i syfte att vara ett helhetsstöd för både skolpersonal, elever och föräldrar. Det erbjuder bland annat gemensamma kalendrar, närvarolistor, läxor, planeringar och mycket mer.

Målet är att erbjuda alla inblandade parter en samlad inblick i barnens skolvärld vilket gör det lättare för såväl föräldrar som elever att hålla sig uppdaterade och engagerade i skolans verksamhet.

Så här fungerar SchoolSoft

SchoolSoft är i dagsläget Sveriges ledande leverantör av helhetsstöd för landets skolor, mycket tack vare att systemet är utvecklat i nära samarbete med skolledare, lärare och administrativ skolpersonal som vet vad som krävs för att kunna upprätthålla regelbunden och tillgänglig kommunikation mellan lärare, ledning, elever och hemmet.

Det finns i skrivande stund (okt-18) omkring 800 000 aktiva användare på cirka 2 000 skolor runt om i landet och oavsett man arbetar eller går i skolan har man alltid tillgång till systemet.

  • Ämnessidor

Här finns information om läxor, prov, pedagogiska planeringar och så vidare för elever att ta del av via SchoolSoft-appen som bara är att ladda ner gratis.

  • Ny design

Sedan 2018 finns det en uppdaterad och mer lättnavigerad version webbplatsen. Det är enkelt att hitta de olika produkter och moduler systemet erbjuder samt att läsa instruktioner, felsöka, boka en genomgång av systemet med mera.

  • Schema

Systemet erbjuder stöd för den enklaste till den mest komplexa schemaläggningen. Tjänsten kan bland annat användas för att lägga ut undervisningstimmar, prov, föreläsningar, kompetensutveckling, gemensamma möten etc. Det gör det enkelt för personalen att se var och när det går att lägga in prov, utflykter, extralektioner och så vidare utan att det kolliderar med annan aktivitet.

  • Elevadministration

Systemet ger stöd för både skolans och kommunens administrativa uppgifter. Via tjänsten går det bland annat att ställa sitt barn i kö till både förskola och skola, fylla i hushållets samlade inkomst, komma med önskemål om startdatum med mera.

Processen går att sköta helt digitalt för den som önskar vilket både användaren och miljön vinner på. Med appens hjälp kan man bevaka skolplikt, rätten till ersättning och mycket mer. SchoolSoft erbjuder ett gemensamt system för föräldrar, elever och lärare från förskola till gymnasium, där fokus på skolutveckling och lärande ligger på grundskolan och gymnasiet.

För elever och vårdnadshavare på gymnasienivå gör systemet det möjligt för mentorer och skolledare att få en samlad bild över de elever som riskerar att inte nå målen då både elevernas närvaro och varningar samt extraanpassningar visas för alla med behörighet att läsa informationen. Med appens hjälp är det också lätt för vårdnadshavare att föranmäla sjukfrånvaro/ledighet samt att se sitt eget barns närvarorapporter etc.

SchoolSoft erbjuder dessutom pedagogiskt stöd och direkt kommunikation för anställda och deltagare inom vuxenutbildning och SFI-undervisning (svenska för invandrare).